• head_banner_01

Xidmətlər

Xidmətlər

1- LAYİHƏ EPC XİDMƏTLƏRİ

2- İSTEHSAL XƏTƏRİNİN YƏKSƏRLƏNMƏSİ

3- QƏNAƏT

4- SU TƏMİZLƏMƏ VƏ QƏNAƏT

5- İSTİLƏNİN BƏRPA VERİLMƏSİ VƏ ENERJİ İSTƏNİLMƏSİ

6- QAZIN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ ƏKLƏMƏ

7- İSTEHSAL XƏRÇƏRİNƏ QƏNAƏT

8- XAMMAL İSTƏFƏKİNƏ QƏNAƏT

9- TEXNİKİ VƏ İDARƏETMƏ TƏLİMİ