• head_banner_01

Dịch vụ

Dịch vụ

1- DỊCH VỤ EPC DỰ ÁN

2- NÂNG CẤP DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

3- TIẾT KIỆM ĐIỆN

4- LỌC VÀ TIẾT KIỆM NƯỚC

5- THU HỒI NHIỆT VÀ PHÁT ĐIỆN

6- LÀM SẠCH VÀ TIẾT KIỆM KHÍ

7- TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT

8- TIẾT KIỆM TIÊU THỤ NGUYÊN LIỆU

9- ĐÀO TẠO KỸ THUẬT & QUẢN LÝ